Zaloguj

Chlorki

Jon chlorkowy jest głównym anionem płynu zewnątrzkomórkowego. Jego stężenie zależy od podaży chlorków z pokarmem oraz utraty z moczem lub z wydzielinami  i wydalinami przewodu pokarmowego, a także od stężenia jonów sodowych.

Wskazania do oznaczenia :
- zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
- zaburzenia gospodarki elektrolitowej
- niewydolność nerek
- obrzęki, wymioty, biegunki