Zaloguj

Białko całkowite

W zależności od pełnionej roli fizjologicznej dzieli się białka na : odpowiedzialne za utrzymanie ciśnienia osmotycznego krwi , białka wiążące i transportowe, białka ostrej fazy, immunoglobuliny, białka układu dopełniacza i białka komórkowe pełniące rolę markerów osoczowych.
Wskazania do oznaczenia:
- przewlekłe choroby wątroby i nerek
- przewlekłe biegunki i zespoły złego wchłaniania
- obrzęki
- oparzenia, zakażenia, niedobory białkowe w diecie
- gammapatie monoklonalne