Zaloguj

Bilirubina

Powstaje jako końcowy produkt przemiany hemoglobiny z rozpadłych erytrocytów,  w układzie siateczkowo-śródbłonkowym wątroby i śledziony.  Bilirubina występuje jako bilirubina wolna (pośrednia, niesprzężona ), która jest transportowana we krwi przez albuminy i nie jest wydalana z moczem. W wątrobie ulega wiązaniu z kwasem glukuronowym,  tworząc bilirubinę związaną ( bezpośrednią, sprzężoną ), która przechodzi do żółci, a w przypadku utrudnionego odpływu żółci lub uszkodzenia komórek wątrobowych pojawia się we krwi i jest wydalana przez nerki.

Wskazania do oznaczenia:
- rozpoznawanie i kontrola przebiegu żółtaczki
- schorzenia wątroby