Zaloguj

Triglicerydy

Triglicerydy ( tłuszcze obojętne ) są estrami glicerolu i kwasów tłuszczowych. Magazynowane są przede wszystkim w tkance tłuszczowej – stanowią najważniejszą rezerwę energetyczną organizmu.
W surowicy są transportowane w postaci cząsteczek chylomikronów ( powstają w jelicie z lipidów dostarczanych w pożywieniu ) oraz VLDL ( powstają w wątrobie z syntetyzowanych endogennie tri glicerydów ). Wartość stężenia triglicerydów należy zawsze interpretować w powiązaniu z oznaczeniami cholesterolu całkowitego, HDL i LDL.

Wskazania do oznaczenia:
- diagnostyka różnicowa dyslipidemii : pierwotnych np. rodzinna hipertriglicerydemia i wtórnych związanych z nadużywaniem alkoholu, otyłością, cukrzycą, niedoczynnością tarczycy, ostrym zapaleniem trzustki.

Przed wykonaniem badania należy przestrzegać reżimu żywieniowego :  12-14 godzin na czczo. Całkowita abstynencja alkoholowa przez co najmniej 3 dni  poprzedzające badanie.