Zaloguj

Sód

Sód jest głównym kationem płynu zewnątrzkomórkowego. Sód wewnątrzkomórkowy stanowi jedynie ok.2% całkowitej jego ilości w organizmie. Hiponatremia oznacza spadek stężenia sodu w surowicy krwi poniżej 135 mmol/l, a hipernatremia oznacza  wzrost stężenia sodu w surowicy powyżej 150 mmol/l. Zaburzenia stężenia sodu w ustroju mogą wynikać z jego niedoboru lub nadmiaru, a także mieć charakter względny wynikający z zaburzeń ilości wody w organizmie.

Wskazania do oznaczenia :
- zaburzenia równowagi wodnej i elektrolitowej
- zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
- niewydolność nerek
- nadciśnienie, obrzęki, nadmierna podaż sodu
- choroby endokrynologiczne