Zaloguj

GGT

Glutamylotransferaza  GGT jest klinicznym markerem martwicy komórek wątrobowych i cholestazy. Jest enzymem związanym z błoną komórkową, stąd jej wysoka swoistość w chorobach wątroby i dróg żółciowych. Stężenie GGT może być  podwyższone nie tylko przy uszkodzeniu komórek, ale również w wyniku indukcji enzymu przez alkohol lub leki.

Wskazania do oznaczenia :
- choroby wątroby i dróg żółciowych
- monitorowanie w przewlekłym nadużywaniu alkoholu