Zaloguj

 - KREW

 - MOCZ

 - KAŁ

Przygotowanie do badań - mocz

MOCZ
Najlepszym materiałem do badania jest mocz poranny. Ostatnia mikcja powinna mieć miejsce co najmniej 3 godz. wcześniej.

Wykonanie:
- po umyciu mydłem rąk i okolic zewnętrznych narządów płciowych, pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety, potem bez przerywania strumienia moczu do przygotowanego jednorazowego pojemniczka opisanego imieniem i nazwiskiem.
- pojemnik należy natychmiast zamknąć i w jak najkrótszym czasie dostarczyć do laboratorium.

Mocz do badania bakteriologicznego
Mocz należy pobrać rano stosując się do następujących zasad:
PANIE/ PANOWIE
- zaopatrzyć się w jałowy pojemnik
- umyć ręce bieżącą wodą z mydłem i wysuszyć jednorazowym ręcznikiem
- otworzyć pojemnik, nie dotykając wewnętrznych ścianek pojemnika i przykrywki
- przykrywkę odłożyć wewnętrzną stroną do góry
- umyć okolice zewnętrznych narządów płciowych wodą z mydłem, osuszyć ręcznikiem jednorazowym lub jałowym gazikiem / Panowie – zsunąć napletek odsłaniając ujście cewki moczowej/
- pierwszą partię moczu oddać do toalety
- następnie nie przerywając strumienia moczu drugą partię oddać bezpośrednio do przygotowanego pojemnika, do 1/3 pojemności.
- pojemnik należy natychmiast zamknąć i w możliwie najkrótszym czasie dostarczyć do laboratorium
- w razie konieczności przechowywania ,umieścić pojemnik w lodówce (4 st. C do 8 st. C)

24-godzinna zbiórka moczu

Mocz należy zbierać do czystego odpowiednio dużego pojemnika .Niekiedy wymagane są specjalne pojemniki lub dodawanie stabilizatora. Należy skontaktować się z pracownikiem laboratorium, aby uzyskać odpowiednie informacje.

Wykonanie
Początek zbiórki – po odrzuceniu pierwszej porannej porcji moczu do toalety – zanotować godzinę np. 7.00
Wszystkie następne porcje moczu oddawać w ciągu 24 godz. do przygotowanego pojemnika, przechowywanego w chłodnym i ciemnym miejscu
Koniec zbiórki – po oddaniu pierwszej porannej porcji moczu do pojemnika w dniu następnym godz. 7.00
Zmierzyć dokładnie objętość zebranego moczu i dostarczyć do laboratorium.