Zaloguj

LDH

Dehydrogenaza mleczanowa ( LDH ) występuje we wszystkich tkankach, a najwyższą aktywność wykazuje w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym, nerkach, mózgu i śledzionie, a także w płucach, nadnerczach, erytrocytach, płytkach krwi i leukocytach. Z tego względu charakteryzuje się brakiem swoistości narządowej.  Można rozróżnić pięć izoenzymów LDH występujących w cytoplazmie.

Wskazania do oznaczenia ( jako parametr uzupełniający):
- anemia hemolityczna
- zawał serca ( również przebyty kilka dni wcześniej )
- choroby mięśni szkieletowych
- choroby wątroby, zatrucia
- zator płucny
- nowotwory złośliwe