Zaloguj

Proteinogram

Jest to elektroforetyczny rozdział białek surowicy  na  5 podstawowych frakcji  :  albuminy,  α1-globuliny, α2-globuliny,  β-globuliny, γ-globuliny. Znaczenie diagnostyczne proteinogramu polega na wykazaniu obecności dodatkowych prążków ( frakcji ) mogącym odpowiadać białkom monoklonalnym. Zachodzi wtedy konieczność dalszej diagnostyki.

Wskazania do oznaczenia :
- ostre i przewlekłe stany zapalne
- zespół nerczycowy
- nowotwory
- schorzenia wątroby : zapalenie, żółtaczka mechaniczna, marskość wątroby
- gammapatia monoklonalna