Zaloguj

Albumina

Białko syntetyzowane w wątrobie. Odgrywa główną rolę w utrzymaniu ciśnienia onkotycznego osocza. Ponadto wiąże bilirubinę, wolne kwasy tłuszczowe, aminokwasy, hormony, jony , metabolity.
Znaczenie kliniczne ma  oznaczenie  stężenia albuminy w surowicy w rozpoznawaniu hipoalbuminemii , a w moczu- w różnicowaniu białkomoczu i we wczesnym wykrywaniu nefropatii cukrzycowej i nadciśnieniowej.

Wskazania do oznaczenia:
- przewlekłe choroby wątroby
- utrata białek drogą jelitową i z moczem
- wyjaśnianie przyczyn obrzęków
- niedobory białek w diecie ( głodzenie)