Zaloguj

Wapń całkowity

Układ szkieletowy zawiera ok.99% całkowitej zawartości wapnia w ustroju. W osoczu krwi wapń występuje w połowie w postaci wolnego jonu wapniowego, 35% jest związane z białkami – głównie z albuminami, 15% występuje w postaci kompleksów chemicznych np. ( z dwuwęglanami ). Wapń odgrywa ważną rolę w wielu procesach ustrojowych takich jak : krzepnięcie krwi, przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.
Regulacja gospodarki wapniowej zależy od  działania parathormonu i witaminy D.

Wskazania do oznaczenia :
- objawy zaburzeń metabolizmu wapnia
- choroby nowotworowe : nowotwory złośliwe, szpiczak mnogi, przerzuty nowotworowe do kości
- nadczynność i niedoczynność przytarczyc, nadczynność tarczycy, stan po usunięciu tarczycy
- choroby nerek, kości, choroby układu pokarmowego
- kontrola leczenia : lekami przeciwpadaczkowymi, moczopędnymi, witaminą A