Zaloguj

 - KREW

 - MOCZ

 - KAŁ

Przygotowanie do badań - kał

KAŁ
Kał pobrać do specjalnego pojemniczka z łopatką w ilości nie większej niż ½ pojemności naczynia. Należy pamiętać, aby materiał do badania pobrać z różnych miejsc tej samej porcji kału. Jest to bardzo istotne i wpływa na jakość badania / krew utajona , pasożyty, badanie mikrobiologiczne i mykologiczne/.